Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu

Centrum provázení

Centrum provázení nabízí podporu rodinám dětských pacientů při léčebné i paliativní péči. Jde o děti:

 • se vzácným onemocněním
 • s těžkým zdravotním postižením
 • narozené předčasně
 • narozené s nízkou či extrémně nízkou porodní hmotností

Co v Centru provázení nabízíme?

 • Poskytujeme rodinám komplexní psychosociální podporu v obtížné životní situaci (předčasný porod, sdělení závažné diagnózy, traumatizující událost apod.).
 • Poskytujeme rodinám krizovou intervenci.
 • Provedeme rodinu systémem podpory, na kterou má společně se svým dítětem nárok.
 • Pomůžeme rodině najít podpůrné organizace, služby a odborníky v okolí místa bydliště.
 • Spojíme rodiče s rodinami dětí se stejnou diagnózou nebo podobnými projevy, předáme jim jejich zkušenosti.
 • S podporou nadací a nadačních fondů pomůžeme rodinám získat finance na osobní asistenci, odlehčovací péči, kompenzační a rehabilitační pomůcky apod.
 • Pomůžeme se zajištěním sociálních příspěvků a výhod.
 • V rámci Prahy můžeme rodiny doprovodit na úřady, k lékařům, na vyšetření, kontroly apod.
 • Doporučíme či zapůjčíme rodinám odbornou literaturu i beletrii.
 • A mnoho dalšího – podle toho, co rodiny společně se svým dítětem aktuálně potřebují.

Péče Centra provázení je většinou zahájena na doporučení lékaře či zdravotnického personálu.

Více informací naleznete na: www.centrumprovazeni.cz

Kde Centrum provázení působí?

Centrum provázení působí na Klinice pediatrie a dědičných poruch metabolismu a Klinice gynekologie, porodnictví a neonatologie VFN a 1. LF UK každý všední den od 8:00 do 16:00 hodin. Kancelář Centra provázení naleznete ve 3. patře budovy E3a v areálu kliniky. Poradkyně působí také přímo na odděleních a ambulancích a po domluvě i mimo nemocniční prostředí v rámci města Prahy.

Kontakty:

Tel. linka 224 967 815

Bc. Gabriela Meluzinová, DiS.
vedoucí poradenská pracovnice VFN
Tel: 778 888 204
E-mail: Gabriela.Meluzinova@vfn.cz

Mgr. Alena Nová, DiS.
poradenská pracovnice
E-mail: Alena.Nova@vfn.cz

Mgr. Věra Vodičková
poradenská pracovnice (Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie)
Tel: 702 244 167
E-mail: Vera.Vodickova@vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!