Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu

Informace pro pacienty

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu (KPDPM) je vzhledem k počtu lůžek a s ohledem na ambulantní činnost ve všech pediatrických subspecializacích jednou z největších dětských klinik v Praze. Klinika poskytuje péči na všech úrovních (resuscitační, intenzivní, standardní i rehabilitační) a to pro děti všech věkových kategorií, od nezralého novorozeneckého věku až po dospívající, včetně snahy o širší pojetí péče o pacienta (poradna sociální pediatrie, poradna pro komplexní problematiku mládeže). Téměř polovina klientů KPDPM je mimopražská, tito pacienti jsou většinou na kliniku odesílání na žádost praktických lékařů pro děti a dorost a jsou zde v péči ambulantních specialistů nebo jsou hospitalizováni na lůžkových odděleních. Povinným spádovým územím KPDPM je oblast Prahy 1, 2 a částečně Prahy 4.

Klinika také disponuje denním stacionářem, kde jsou prováděny náročnější ambulantní výkony vyžadující několikahodinový pobyt na klinice (podání infuze, transfuze, zátěžové testy a některé diagnostické instrumentální výkony).

  • Oddělení intenzivní péče (JIP) - zde jsou přijímáni pacienti, kteří vyžadují náročnou lékařskou a ošetřovatelskou péči, často s podporou základních životních funkcí. Věkové spektrum pacientů je zde od nezralého novorozeneckého věku až po dospívající pacienty (do 19 let věku). Oddělení má k dispozici dvě místa pro doprovod dětí (rooming–in) a eventuálně další dvě lůžka mimo oddělení, pro ubytování jednoho z rodičů na klinice.
  • 1. oddělení se zabývá širokou problematikou akutních i chronických onemocnění dětí od narození do 2–3 let věku. Toto oddělení je rovněž jediným centrem v České republice zabývající se diagnostikou a léčbou dědičných poruch metabolismu dětí od narození do 19 let věku. Oddělení má celkem 21 lůžek pro děti + 18 lůžek pro doprovody dětí. Standardní pokoje jsou dvoulůžkové a dále jsou na oddělení dva nadstandardní pokoje, které jsou jednolůžkové a jsou vybaveny toaletou, sprchou, TV a ledničkou. Cena za noc na nadstandardním pokoji je 900 Kč.
  • 2. oddělení se zabývá problematikou akutních i chronických onemocnění dětí od 2–3 let do 19 let věku pacienta. Specializací tohoto oddělení je revmatologie, gastroenterologie a poruchy příjmu potravy. Oddělení má celkem k dispozici 22 lůžek, podle obsazenosti oddělení lze přijmout doprovod dítěte. Jsou zde k dispozici dva nadstandardní pokoje, vybavené TV, lednicí, společným WC a sprchou, jejichž cena je 700 Kč/noc a od září 2012 je k dispozici samostatný nadstandardní pokoj s vlastním WC a sprchou za 700 Kč/noc. Nadstandardní pokoje bohužel nelze ani na jednom oddělení z kapacitních důvodů rezervovat předem, před nástupem k hospitalizaci. Platba za nadstandardní pokoj se provádí na konci hospitalizace – v hotovosti na oddělení (nejlépe přesná částka), kartou na ambulanci nebo případně složenkou.

Na oddělení JIP a částečně na 1. oddělení je možnost WiFi připojení zdarma. Na 2. oddělení je pro starší děti možnost používat jeden počítač ve společné herně s připojením na internet.

Hospitalizovaní pacienti mohou mít vlastní kosmetiku i oblečení, a pokud dítě používá jednorázové pleny, je nutné je vzít s sebou. Užívá-li pacient dlouhodobě speciální léky, odevzdá je při příjmu na oddělení sestře, během pobytu je bude dostávat a při propuštění je opět dostane zpátky. Ve zvláštních případech může ošetřující lékař povolit podávání těchto léků dítěti rodičem, ale musí být podepsán souhlas s vlastním podáváním tohoto přípravku a tyto léky musí být po celou dobu pobytu uzamčeny v nočním stolku.

Lékařská vizita probíhá na všech odděleních každý den v dopoledních hodinách (mezi 8:00 až 10:00) a odpolední vizita dle chodu oddělení a stavu pacientů. U pacientů, kteří jsou hospitalizováni z důvodu vyšetření a kteří mají na oddělení doprovod, je možná po domluvě s lékařem odpolední vycházka.

Návštěvy pro členy rodiny a jiné blízké osoby jsou na 1. oddělení denně od 12:30 do 18:30 hodin a na 2. oddělení denně od 15:00 do 17:00 (mimo tyto hodiny pouze po předchozí domluvě). Na Oddělení JIP jsou návštěvy individuální po domluvě s ošetřujícím lékařem a řídí se především podle zdravotního stavu pacienta a provozu oddělení.

S hospitalizací dítěte je nutný písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Dále jsou nutné některé další informované souhlasy s vyšetřeními či terapií – veškeré informace dostanou pacienti nebo jejich rodiče (zákonný zástupce dítěte) při příjmu na ambulanci, nebo na oddělení, případně u plánovaných příjmů již během objednání k hospitalizaci. Všechna oddělení KPDPM jsou součástí fakultního pracoviště, kde probíhá výuka studentů lékařských fakult a zdravotnických škol, která je nedílnou součástí programu kliniky. Proto prosíme pacienty i jejich rodiče o pochopení. S přítomností studentů vyjadřuje pacient, nebo jeho zákonný zástupce písemný souhlas.

Revmatologická ambulance – k vyšetření v ambulanci pro periodické horečky si sebou přineste vyplněný dotazník.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!