Klinika dětského a dorostového lékařství

Laboratoř

Diagnostické laboratoře DMP provádějí specializovaná laboratorní vyšetření pro diagnostiku a monitorování pacientů v oblasti biochemické genetiky a příbuzných oborů, screening dědičných metabolických poruch u novorozenců narozených ve spolupracujících porodnicích a zajišťují nepřetržitou pohotovostní službu pro vybraná statimová vyšetření včetně lékařské konzultační činnosti.

Kompletní informace o službách nabízených Diagnostickými laboratořemi DMP jsou k dispozici v aktuální verzi Metabolické příručky:

Biochemická laboratoř DMP

Enzymologická laboratoř DMP

Laboratoř DNA diagnostiky DMP

Laboratoř tkáňových kultur DMP

Sekvenační centrum

Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!