Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu

Laboratoře

Diagnostické laboratoře DMP provádějí specializovaná laboratorní vyšetření pro diagnostiku a monitorování pacientů v oblasti biochemické genetiky a příbuzných oborů, screening dědičných metabolických poruch u novorozenců narozených ve spolupracujících porodnicích a zajišťují nepřetržitou pohotovostní službu pro vybraná statimová vyšetření včetně lékařské konzultační činnosti.

Podrobné informace o novorozeneckém screeningu jsou uvedeny na www.novorozeneckyscreening.cz.

Kompletní informace o službách nabízených Diagnostickými laboratořemi DMP jsou k dispozici v aktuální verzi Metabolické příručky:

Biochemická laboratoř DMP
Enzymologická laboratoř DMP
Laboratoř DNA diagnostiky DMP
Laboratoř tkáňových kultur DMP
Sekvenační centrum
Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch
Informované souhlasy pro zdravotnické účely
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!