Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu

Laboratoře

Diagnostické laboratoře DMP provádějí specializovaná laboratorní vyšetření pro diagnostiku a monitorování pacientů v oblasti biochemické genetiky a příbuzných oborů, screening dědičných metabolických poruch u novorozenců narozených ve spolupracujících porodnicích a zajišťují nepřetržitou pohotovostní službu pro vybraná statimová vyšetření včetně lékařské konzultační činnosti.

1. 1. 2022 byl v rámci novorozeneckého screeningu spuštěn pilotní screeningový program spinální muskulární atrofie (SMA) a skupiny onemocnění těžké kombinované imunodeficience (SCID), laboratorní vyšetření se provádí metodou kvantitativní polymerázové řetězové reakce (PCR) v reálném čase (QR-PCR).  Pravidla pro provádění pilotního screeningového programu SMA/SCID jsou definována v dodatku k Věstníku MZ č. 6/2016 Metodický návod k zajištění novorozeneckého laboratorního screeningu a následné péče, podrobnosti o projektu jsou uvedeny zde.

Od 1.6.2022 bude v rámci novorozeneckého screeningu spuštěn pilotní program vyšetření deficitu vitamínu B12 u novorozenců ve čtyřech vybraných pražských porodnicích. Podrobnosti a souhlas s účastí ke stažení zde.

Podrobné informace o novorozeneckém screeningu jsou uvedeny na www.novorozeneckyscreening.cz.

Kompletní informace o službách nabízených Diagnostickými laboratořemi DMP jsou k dispozici v aktuální verzi Metabolické příručky:

Biochemická laboratoř DMP
Enzymologická laboratoř DMP
Laboratoř DNA diagnostiky DMP
Laboratoř tkáňových kultur DMP
Sekvenační centrum
Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch
Informované souhlasy pro zdravotnické účely
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!