Klinika dětského a dorostového lékařství

Odborné ambulance

Ambulance Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK vykazují více než 40 000 ambulantních kontaktů ročně. Zajišťují nepřetržitou 24 hodinovou konziliární službu pro pacienty ze spádových oblastí a lékařskou službu první pomoci pro děti a dospívající z Prahy 1, 2 a 4. Provoz zajišťuje všeobecná a příjmová ambulance, pracoviště dětské ultrasonografie a 17 odborných ambulancí, z nichž mnohé ošetřují pacienty z celé republiky.

V areálu DAK (Dětský areál Karlov) sídlí kromě KDDL Ústav dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK celá řada ambulantních pracovišť – ambulance dětské gynekologie, chirurgie, neurologie, psychologie, genetiky a tělovýchovného lékařství. Z komplementárních oborů v DAK pracují dislokované laboratoře hematologie, klinické biochemie, pracoviště radiodiagnostiky a mikrobiologické oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze s antibiotickým střediskem. V DAK je dále umístěna ústavní lékárna VFN.

Ambulance dědičných poruch metabolismu a genetiky
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2, Areál DAK
+420 | 224 967 795 | 224 967 794
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 12:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa---
Čtvrtek08:00 - 12:00
Pátek09:00 - 12:30

Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2, Areál DAK
+420 | 224 967 343 | 224 967 354 (kartotéka)
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 16:00
Úterý08:00 - 16:00
Středa08:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 16:00
Pátek---

Dětská diabetologická ambulance
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2, Areál DAK
+420 224 967 741
Ordinační hodiny
Pondělí---
Úterý08:00 - 12:00
Středa---
Čtvrtek---
Pátek---

Dětská endokrinologická ambulance
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2, Areál DAK
+420 224 967 741
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 14:30
Úterý10:00 - 14:30
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 12:00
Pátek08:00 - 14:00

Dětská gastroenterologická ambulance
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2, Areál DAK
+420 | 224 967 777 | 224 967 801
Ordinační hodiny
Pondělí10:00 - 11:45
Úterý08:15 - 11:50
Středa10:00 - 11:45
Čtvrtek13:00 - 14:50
Pátek08:30 - 12:30

Dětská hematologická ambulance
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2, Areál DAK
+420 | 224 967 772 | 224 967 637
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 14:00
Úterý08:00 - 14:00
Středa---
Čtvrtek08:00 - 14:00
Pátek---

Dětská kardiologická a echokardiografická ambulance
Ke Karlovu 4552, 128 08 Praha 2, Areál DAK
+420 224 967 809
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 -11:30
Úterý08:00 -11:30
Středa08:00 -11:30
Čtvrtek08:00 -11:30
Pátek08:00 -11:30

Dětská nefrologická ambulance
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2, Areál DAK
+420 224 967 767
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 16:00
Úterý08:00 - 16:00
Středa08:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 16:00
Pátek08:00 - 16:00

Dětská neurologická ambulance
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2, Areál DAK
+420 224 967 777
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:30 - 15:00
Středa08:30 - 15:30
Čtvrtek09:00 - 13:00
Pátek09:00 - 15:00

Dětská obezitologická ambulance
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2, Areál DAK
+420 224 967 741
Ordinační hodiny
Pondělí---
Úterý---
Středa---
Čtvrtek12:30 - 16:00
Pátek---

Dětská alergologická, imunologická a pneumologická ambulan
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2, Areál DAK
+420 | 224 967 740 | 224 967 743
Ordinační hodiny
Pondělí09:00 - 12:0013:00 - 15:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa10:00 - 12:0013:00 - 14:30
Čtvrtek------
Pátek08:30 - 12:00---

Dětská sonografická ambulance
Ke Karlovu 455/2, 128 08 Praha 2, Areál DAK
+420 224 967 733
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 09:00
Úterý---
Středa---
Čtvrtek---
Pátek08:00 - 09:00

Dětská sonografická ambulance - štítná žláza
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2, Areál DAK
+420 224 967 733
Ordinační hodiny
Pondělí---
Úterý---
Středa---
Čtvrtek---
Pátek13:00 - 14:00

Dětská sonografická ambulance - centrální nervový systém
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2, Areál DAK
+420 224 967 733
Ordinační hodiny
Pondělí---
Úterý---
Středa---
Čtvrtek---
Pátek08:30 - 10:30

Dětská revmatologická ambulance
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2, Areál DAK
+420 224 967 770
Ordinační hodiny
Pondělí------
Úterý08:30 - 15:00---
Středa08:30 - 13:30---
Čtvrtek08:30 - 12:0014:00 - 15:00
Pátek08:30 - 12:0013:30 - 14:00

Dětská všeobecná ambulance
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2, Areál DAK
+420 | 224 967 765 | 224 967 777 (objednávání)
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 16:00
Úterý08:00 - 16:00
Středa08:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 16:00
Pátek08:00 - 16:00

Stacionář pro léčbu střádavých onemocnění a národní centrum pro léčbu Gaucherovy choroby
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2, Areál DAK
+420 224 967 795
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 16:00
Úterý08:00 - 16:00
Středa08:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 16:00
Pátek---

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!