Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu

Odborné ambulance

Ambulance Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN a 1. LF UK vykazují více než 40 000 ambulantních kontaktů ročně. Zajišťují nepřetržitou 24hodinovou konziliární službu pro pacienty ze spádových oblastí a lékařskou službu první pomoci pro děti a dospívající z Prahy 1, 2 a 4. Provoz zajišťuje všeobecná a příjmová ambulance, pracoviště dětské ultrasonografie a 17 odborných ambulancí, z nichž mnohé ošetřují pacienty z celé republiky.

V areálu DAK (Dětský areál Karlov) sídlí kromě KPDPM celá řada ambulantních pracovišť – ambulance dětské gynekologie, neurologie, psychologie, genetiky. Z komplementárních oborů v DAK pracují dislokované laboratoře hematologie, klinické biochemie, pracoviště radiodiagnostiky a mikrobiologické oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze s antibiotickým střediskem. V DAK je dále umístěna ústavní lékárna VFN.
Upozornění: v areálu DAK ani v celé VFN není ambulance dětské chirugie.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!