Klinika dětského a dorostového lékařství

Odborné ambulance

Ambulance Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK vykazují více než 40 000 ambulantních kontaktů ročně. Zajišťují nepřetržitou 24hodinovou konziliární službu pro pacienty ze spádových oblastí a lékařskou službu první pomoci pro děti a dospívající z Prahy 1, 2 a 4. Provoz zajišťuje všeobecná a příjmová ambulance, pracoviště dětské ultrasonografie a 17 odborných ambulancí, z nichž mnohé ošetřují pacienty z celé republiky.

V areálu DAK (Dětský areál Karlov) sídlí kromě KDDL celá řada ambulantních pracovišť – ambulance dětské gynekologie, neurologie, psychologie, genetiky. Z komplementárních oborů v DAK pracují dislokované laboratoře hematologie, klinické biochemie, pracoviště radiodiagnostiky a mikrobiologické oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze s antibiotickým střediskem. V DAK je dále umístěna ústavní lékárna VFN.
Upozornění: v areálu DAK ani v celé VFN není ambulance dětské chirugie.

Dětská všeobecná ambulance
LSPP - pohotovostní služba
Ambulance dědičných poruch metabolismu a genetiky
Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží
Dětská diabetologická ambulance
Dětská endokrinologická a obezitologická ambulance - MUDr. Kytnarová
Dětská endokrinologická ambulance - MUDr. Moravcová
Dětská gastroenterologická ambulance
Dětská kardiologická a echokardiografická ambulance
Dětská pneumologická ambulance
Dětská nefrologická ambulance
Dětská neurologická ambulance
Dětská alergologická a imunologická ambulance
Dětská revmatologická ambulance
Stacionář pro léčbu střádavých onemocnění a národní centrum pro léčbu Gaucherovy choroby
Dětská hematologická ambulance
Dětská sonografická ambulance
Dětská sonografická ambulance - centrální nervový systém
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!